HLR / Hjärt-Lungräddning och Luftvägsstopp

Grundkurs i Hjärt-Lungräddning och Luftvägsstopp.

Kursen är reglerad enligt gällande riktlinjer beträffande innehåll, undervisningshjälpmedel och tid.

 

Varje kurstillfälle omfattar cirka 3 timmar, maximalt 12 - 15 deltagare.

Innehåller både teori och praktik med tonvikt på praktiken.

UTBILDNING KONTAKTA BIRGITTA PERSSON

 

2