D-HLR / Hjärtstartare

Grundutbildning i Hjärt-Lungräddning.

Kursen är reglerad enligt gällande riktlinjer beträffande innehåll, undervisningshjälpmedel och tid.

Varje kurstillfälle omfattar cirka 3 timmar, maximalt 6 - 8 deltagare.

Aktuella förkunskaper i HLR (ej äldre än 1 år)

är en förutsättning för att få delta i D-HLR.

Efter godkännande erhåller varje kursdeltagare ett personligt kompetenskort.

 

 

UTBILDNING KONTAKTA BIRGITTA PERSSON

5

3