TP Brand & Räddning

Slckare 1

Utbildningen baserar sig på den allmänna brandkunskapen.

Genomgång av lagen LSO, vad den betyder för envar, samt vad är en brand och på vilket sätt skall jag släcka.

Hur skall person tänka och agera i ett skarpt läge.

Genomgång av brandsläckare.

Vilket sätt som de/dom skall används och hur var och en skall aptera och använda släckarutrustning.

Larm/utrymnings rutiner

Praktisk övning med att släcka öppen eld med brandsläckare, Bil 1

samt släcka eld i kläder, med brandfilt.

Deltagare per tillfälle max 20 per

 

UTBILDNING KONTAKTA BIRGITTA PERSSON