PvA Birgitta Persson 
Det lilla extra


 Noggrann, tar kontakt förbereder
Jobbar med partners leverantörer efter behov
Genomföra möten i rollen som en del i projektledning
En kontaktperson. Kan hantera hela mötet från start till mål
Många års erfarenhet med en personlighet som ger delaktighet och engagemang
Spar interna resurser och kostnader för dig som kund
Positiv för att alltid hitta lösningar
Överträffar förväntningar
Bevakar och följer upp
Säkrar kvalitet


p8